Witamy na stronie firmy JBG Complex
image

Laboratorium Badań Nieniszczących JBG Complex świadczy usługi w zakresie badań nieniszczących.

Oferujemy Państwu najwyższej jakości usługi spełniające wymagania dozorowe. Oddajemy dla Państwa wiedzę w zakresie badań nieniszczących oraz oceny stanu technicznego konstrukcji popartą latami praktyki i stosownymi certyfikatami wg PN-EN 473. Dysponujemy nowoczesnym certyfikowanym sprzętem wiodących producentów. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby Klienta, a nasz cennik jest najkorzystniejszy w branży. Laboratorium JBG Complex zapewnia kompleksową obsługę klienta, również w zakresie badań radiograficznych, wytrzymałościowych oraz metalograficznych. Zapewniamy profesjonalne wykonanie badań zgodnie z normami PN-EN, PN-EN ISO, PN-EN 9712 oraz warunkami uzgodnionymi z klientem.

image

Wykonujemy badania metodami:

- ultradźwiękową

- penetracyjną

- magnetyczno-proszkową

- wizualną

- wiroprądową

- radiograficzne

- pomiary twardości

- ultradźwiękowy pomiar grubości

- badania niszczące ( zginanie ,zrywanie, udarność, makro)

- opracowanie procedur i instrukcji badawczych

oraz doradztwo techniczne

Badania wykonujemy w fazie wytwarzania oraz eksploatacji:

- złączy spawanych

- odkuwek

- odlewów

- blach

- rur

- prętów

image
image


Informacja nr 1:


Zgodnie z art. 32c ust.2* Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792) JBG Complex informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu w terenie aparatów gammagraficznych zawierających źródła promieniotwórcze, oraz aparatów wytwarzających promieniowanie jonizujące nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko. W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska”.

O firmie
image

Nasze laboratorium wykonuje badania nieniszczące i niszczace w we wszystkich sektorach przemysłu. Personel wykwalifikowany i certyfikowany w stopniach 2 i 3 z długoletnim doświadczeniem w branży. Prace wykonujemy w Polsce ,Europie oraz dowolnym miejscu na Świecie. Wykonywanie badań 24 h/ dobę.


Badania ultradzwiękowe:

zasada defektoskopii ultradźwiękowej polega na impulsowym wysyłaniu do badanego materiału za pośrednictwem głowicy aparatu ultradźwiękowego fali ultradźwiękowej wytworzonej w przetworniku piezoelektrycznym.Pozwalających na wykrycie nieciągłości płaskich i wąskich. Metoda ta wykorzystywana jest najczęściej do złączy spawanych, odkuwek, odlewów.

Badania radiograficzne:

badania radiograficzne są uważane za podstawową metodę badań nieniszczących o największej wiarygodności wyników. Badanie radiograficzne wykorzystuje zjawisko pochłaniania promieniowania przenikliwego przez poddany badaniu obiekt. Dziedzinami jej stosowania są praktycznie wszystkie procesy wytwarzania i eksploatacji urządzeń przemysłowych. Podstawowe sektory produkcyjne w przemyśle gdzie najczęściej wykorzystywana jest metoda radiograficzna to: spawalnictwo, odlewnictwo i obróbka plastyczna w takich gałęziach jak: przemysł stoczniowy, chemiczny, petrochemiczny, samochodowy, lotniczy. Ta metoda badań umożliwia wykrywanie nieciągłości wewnętrznych ,powierzchniowych oraz podpowierzchniowych badanych obiektów.

Badania magnetyczno-proszkowe:

Metoda do wykrywania powierzchniowych niezgodności spawalniczych w ferromagnetycznych złączach spawanych. Przed rozpoczęciem badania należy przygotować badaną powierzchnię - która powinna być wolna od zgorzeliny, tłuszczu, oleju, odprysków spawalniczych, oraz innych substancji, które mogą wpływać na czułość badań. Następną czynnością jest magnesowanie którego dokonujemy za pomocą: elektromagnesu jarzmowego. Ta metoda należy do bardzo czułych i wydajnych metod nieniszczących.

Badania Penetracyjne:

wykorzystywane do wykrywania nieciągłości spawalniczych (nieciągłości materiału) wychodzących na powierzchnię złącza spawanego. Są przeprowadzane zwykle po wykonaniu badań wizualnych złącza spawanych. Metoda jest stosowana przede wszystkim do materiałów nieferomagnetycznych, lecz może być także stosowana do innych materiałów przy założeniu, że są one obojętne na działanie mediów badawczych i nie są silnie porowate np. odlewy, odkuwki, ceramika.

Wizualne:

umożliwiają wykrywanie w badanych obiektach niezgodności wymiarowych ,wykrywania wad powstałych na etapie wytwarzania oraz ekspluatacji badanego obiektu.Najczęsciej wykrywane wady : nieszczelność, peknięcia, korozja itp.

Prądy wirowe:

Prądy wirowe (Foucaulta) są wynikiem indukcji magnetycznej, która powstaje w obwodzie elektrycznym wskutek zmian pola magnetycznego. Powstają w obiektach przewodzących prąd elektryczny, wykonanych z metali ferromagnetycznych (stale konstrukcyjne ferrytyczno-perlityczne) i niemagnetycznych (stale austenistyczne, metale niezależne), metale te mogą być poddane badaniom prądami wirowymi.

Niszczące:

próba rozciągania - statyczna próba rozciągania jest podstawową próbą badań własności mechanicznych metali. Sposób wyznaczania wszystkich własności wytrzymałościowych i plastycznych za pomocą rozciągania ujęty jest normą PN-80/H 04310.

Próba udarności:

ciągliwość jest jedną z podstawowych cech charakteryzujących własności mechaniczne materiału. Oznacza ona podatność materiału na odkształcenia trwałe bez powstawania pęknięć. Pojęcie ciągliwości jest często utożsamiane z plastycznością. Innymi słowy, ciągliwość wyraża zdolność naprężonego materiału do wytwarzania strefy intensywnego odkształcenia plastycznego przy wierzchołku rozprzestrzeniającego się pęknięcia.

Twardość:

twardość jest jedną z tych właściwości, których nie można jednoznacznie zdefiniować w oparciu o znane wielkości fizyczne. W praktyce inżynierskiej przez twardość rozumie się odporność na odkształcanie plastyczne przy oddziaływaniu skupionego nacisku w postaci ściśle określonego wgłębnika. Pomiary twardości są stosowane w praktyce materiałoznawczej ze względu na prostotę i szybkość pomiaru. Ze względu na znikome odkształcenie oraz możliwość wykonywania pomiarów na gotowych elementach, pomiary twardości są zaliczane do badań nieniszczących. Pomiary twardości są wykorzystywane w: kontroli wyników procesów technologicznych obróbki plastycznej, obróbki cieplnej i szybkiego sortowania gatunków lub stanu materiału,przybliżonej oceny wytrzymałości na rozciąganie niektórych materiałów.

Wykonujemy również Doradztwo techniczne , opracowujemy Procedury w stopniu 3 we wszystkich metodach, oraz Ekspertyzy urządzeń podczas przeglądów. Również współpracujemy z firmami konstrukcyjnymi, spawalniczymi, geodezyjnymi.

Nasz zespół
image

Posiadamy wysoce wykwalifikowany personel w stopniu 2 i 3 we wszystkich metodach i sektorach ( również w sektorze 8 kolejowym).

Dyrektor techniczny:

inż. Grzegorz Nowak

tel: +48 502 541 821


Dyrektor d/s handlowych:

Barbara Nowak

tel: +48 798 464 595


Inspektorzy badań nieniszczących:

inż. Wojeciech Sass

tel: +48 533 962 696


mgr. inż. Marcin Rybicki

tel: +48 533 962 051


Dział ds. Jakości:

tel: +48 500 156 512


image
image
Kontakt z nami

Laboratorium Badań Nieniszczących JBG Complex

Adres do korespondencji:

41-219 Sosnowiec

ul. Koszalińska 10/1

Województwo śląskie - Polska

Siedziba firmy:

41-219 Sosnowiec

ul. Gacka 1

Województwo śląskie - Polska

NIP: 6441966806

REGON: 276861478

Biuro: tel. 32 220 61 34 e-mail: biuro@jbgcomplex.pl

Dyrektor techniczny: Grzegorz Nowak tel. +48 502 541 821 e-mail: grzegorz.nowak@jbgcomplex.pl

Dyrektor d/s handlowych: Barbara Nowak tel. +48 798 464 595 e-mail: barbara.nowak@jbgcomplex.pl

Dyrektor operacyjny: Grzegorz Nowak tel. +48 502 541 821 e-mail: biuro@jbgcomplex.pl

tel. 32 220 31 64, +48 502-541-821 e-mail: biuro@jbgcomplex.pl

Jak do nas dojechać:

Informacje
image

Informacja nr 1:

Zgodnie z art. 32c ust.2* Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792) JBG Complex informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu w terenie aparatów gammagraficznych zawierających źródła promieniotwórcze, oraz aparatów wytwarzających promieniowanie jonizujące nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko. W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska”.